Huurvoorwaarden Vespa2Rent
Verhuurder: Vespa2rent, Doorniksesteenweg 199, 8580
Gehuurde: Vespa, piaggio

1. Staat van het voertuig

De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van het voertuig krijgt de huurder uitleg over de werking en behoort een testrit tot de mogelijkheden.

2. Pech en ongelukken

De verhuurder verbindt zich ertoe, ingeval van pech het voertuig binnen de snelst mogelijke tijd te repareren of te vervangen.

3. Brandstof

Benzinevoertuigen zijn volgetankt bij vertrek, deze dienen eveneens terug volgetankt te worden bij het terugbrengen. Tenzij anders besproken zou zijn. Eventuele tussendoor opladen is op kosten van de huurder.

4. Verkeersregels

De huurder dient zich ten allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voertuig.

5. Betaling

De huurder betaalt (contant of met Bancontact) het volledige huurbedrag en de waarborg (eventueel vooraf overschrijven) voor het ontvangen van het voertuig.

6. Verzekering

Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, met franchise van € 250 .  Eigen schade (schade aan het voertuig door eigen schuld) wordt volledig verhaald op de huurder.

7. Diefstal

Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, de voertuigen beschikken over een stuurslot.

8. Schade

De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de voertuigen ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de voertuigen en de huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. De huurwaarborg zal volledig ingetrokken worden. De verhuurder zal de huurder later op de hoogte brengen van de exacte kosten, en zal alles in het werk stellen om het voertuig zo snel mogelijk terug in orde te brengen.

9. Aansprakelijkheid

Het huren van een voertuig gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

10. Bruikleen

Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.

11. Laattijdigheid

Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlenging van € 20 per begonnen uur.

12. Preventie misbruik

De huurder zal als een goede beheerder de voertuigen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het voertuig in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

13. Weersomstandigheden

De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

14. Voorschot en annulaties

U betaald vooraf online met bancontact of ideal Daarbij kan u kiezen voor een flexibele annulatieverzekering voor €15/vespa.

Met flexibele annulatieverzekering: kan de afspraak niet doorgaan door persoonlijke redenen, dan kan de reservatie tot 24u vooraf geannuleerd worden.

Het huurbedrag word binnen de 7 dagen teruggestort. (Niet het bedrag van de annulatieverzekering)

Zonder de annulatieverzekering: de reservatie kan verplaatst worden naar andere datum in geval van:
-> regenweer ( tot 24 u op voorhand te bespreken- u contacteert ons hiervoor)
-> persoonlijke redenen ( tot 1 week op voorhand te verplaatsen)

De huurder heeft 1 jaar de tijd om de reservatie te verplaatsen.

15. Waarborg

De juiste waarborg hangt af van het aantal vespa’s per reservatie. De waarborg wordt betaald met visa/mastercart(reservatie op de kaart), Bancontact/maestro (kosten aan verbonden), cash of vooraf overschrijven op het rekeningnummer:

BE45 0015 9389 3589:


1 vespa € 250
2 vespa’s€ 400
3 vespa’s € 500
4 vespa’s € 600
5 vespa’s € 700
6 vespa’s € 800
7 vespa’s € 900
8-15 vespa’s € 1000
16-20 vespa’s €1500
vanaf 21 vespa’s € 2000

Bij een schadegeval kan de volledige waarborg worden ingetrokken om zo de nodige kosten van de schade te dekken. Na de herstelling zal het restbedrag terugbetaald worden, of moet de huurder de opleg bijbetalen om alle schade te dekken.
Als de voertuigen in dezelfde staat terugkomen als bij aanvang van de huurperiode, wordt de waarborg ook onmiddellijk terugbetaald.

16. Legitimatie en veiligheid

De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
NIEUWE WETGEVING 125CC scooters
Verplicht: handschoenen, lange broek, lange mouwen en hoge schoenen.
Rijbewijs auto van voor mei 2011

17. Overtreding

Indien tijdens uw tocht een overtreding opgemerkt is door de bevoegde diensten, zal deze betaald worden door de huurder. Er zal verzoek tot betaling gestuurd worden, hierbij zal wel een administratiekost van € 25 aangerekend worden. De huurder betaald dit bedrag binnen de 3 werkdagen, nadien kunnen er extra kosten bijkomen.

Contactgegevens

jonas@vespa2rent.be
0498 11.04.19

KBO: BE0819.207.362

Bossuit

Oeverstraat 3, 8583 Bossuit
GPS: Doorniksesteenweg 402, Bossuit

Blankenberge

A. Ruzettelaan 157, 8370 Blankenberge

Huurvoorwaarden

© 2023 Vespa 2 Rent - Huurvoorwaarden Privacy & Data